ΜΟΝΤΑΝΑ

 

Και εμείς είμαστε επι το έργον !

Το αποτέλεσμα της αναπαλαίωσης είναι το παρακάτω !

Μας μένει μόνο να κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα !